راهنماي سفارش غذا (ويژه روز برگزاري کارگاههاي آموزشي)

    

دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > راهنماي سفارش غذا (ويژه روز برگزاري کارگاههاي آموزشي)
.: راهنماي سفارش غذا (ويژه روز برگزاري کارگاههاي آموزشي)


راهنماي سفارش غذا (ويژه روز برگزاري کارگاههاي آموزشي)

جهت رفاه حال شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي ،وعده غذايي ناهار در نظر گرفته شده است.لذا لازم است شرکت کنندگان متقاضي(صرفا در روز کارگاههاي آموزشي) با ورود به سامانه کاربري خود از بخش خدمات گزينه مرتبط با غذا را انتخاب نموده و کليد ثبت خدمات را کليک نمايند.سپس به بخش پرداخت آنلاين رفته و صورتحساب مربوطه را از طريق يکي از کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب پرداخت نمايند.