دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > راهنماي ثبت نام محل اسکان
.: راهنماي ثبت نام محل اسکان

 

راهنماي ثبت نام محل اسکان

جهت رفاه حال شرکت کنندگان محترم در همايش ،شرايط اسکان در سه وضعيت متنوع فراهم گرديده است.

متقاضيان محترم لازم است جهت ثبت نام با ورود به سامانه کاربري خود به بخش خدمات رفته و ضمن مطالعه توضيحات و شرايط مربوطه ،گزينه مورد نظر خود را انتخاب نمايد.بدين ترتيب گزينه انتخابي به ساير خدمات انتخابي ما در بخش پرداخت آنلاين اضافه خواهد شد. جهت تکميل ثبت نام لازم است کاربر محترم به بخش پرداخت آنلاين رفته و صورتحساب خود را پرداخت نمايد.