دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > راهنماي بهره مندي دانشجويان از تخفيف شرکت در کارگاههاي آموزشي
.: راهنماي بهره مندي دانشجويان از تخفيف شرکت در کارگاههاي آموزشي

راهنماي بهره مندي دانشجويان از تخفيف شرکت در کارگاههاي آموزشي

جهت مساعدت و بهره مندي حداکثري با دانشجويان محترم ،مقرر گرديد تخفيف 50% جهت هر يک از کارگاههاي آموزشي در اين دوره از همايش در نظر گرفته شود.لذا لازم است دانشجويان متقاضي مراحل ذيل را دنبال نمايند:

1-مراجعه به بخش کارگاههاي آموزشي در سامانه کاربري خود و انتخاب حداقل يک کارگاه از ميان گزينه هاي موجود و ثبت کليد نام نويسي اوليه

2-ورود به بخش خدمات و انتخاب گزينه تخفيف مرتبط با عنوان کارگاه انتخابي با رعايت ملاحظات و توضيحات مندرج و فشردن کليد ثبت خدمات(با انتخاب اين گزينه 5000 تومان از مجموع صورتحساب  شما که در انتظار پرداخت است کسر خواهد شد )

3-ورود به بخش پرداخت آنلاين و ملاحظه و بررسي صورتحساب و پرداخت آن از طريق يکي از کارتهاي عضو شبکه شتاب