دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > راهنماي ثبت نام در همايش
.: راهنماي ثبت نام در همايشراهنماي پرداخت هزينه ثبت نام در همايش

پس از ورود به سامانه کاربري خود به بخش خدمات رفته و از اين بخش گزينه مرتبط با وضعيت خود را انتخاب نموده و کليد ثبت خدمات را اعمال نماييد

 

 

 سپس به بخش پرداخت آنلاين ورود نموده وپس از مشاهده صورت وضعيت خدمات انتخابي خود ،با فشردن کليد پرداخت به درگاه پرداخت الکترونيکي بانک عامل(ملت)  وارد شده و قادر خواهيد بود با کليه کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب پرداخت هزينه هاي خود را انجام دهيد