دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > هزينه ثبت نام اسکان
.: هزينه ثبت نام اسکان

  

ظرفيت هاي محدودي از مهمانسراي دانشجويي و مهمانسراي دانشگاه جهت شرکت کنندگان فراهم گرديده است.لذا خواهشمند است علاقه مندان با مراجعه به 
سامانه کاربري خود در بخش خدمات و انتخاب هزينه اسکان مربوطه و سپس ورود به بخش پرداخت آنلاين و اتصال به درگاه پرداخت الکترونيکي بانک ملت نسبت به رزرو و ثبت نام خود اقدام نمايند.

مهمانسراي دانشجويي : به ازاي هر نفر در هرشب اسکان 15000 تومان
مهمانسراي دانشگاه : به ازاي هر اتاق سه نفره هر شب 90000 تومان

لازم به ذکر است که رزرو نهايي منوط به واريز وجه و ثبت نام نهايي در همايش مي باشد.