دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها


 هزينه ثبت نام و شرکت در همايش که شامل بسته همايش، پذيرايي و ناهار روز همايش است به شرح زير مي باشد:

اعضاء هيات علمي دانشگاه ها و اساتيد حوزه مبلغ هفتاد هزار(70،000 )تومان

دانشجويان و طلاب مبلغ پنجاه هزار(50،000) تومان

علاقه مندان توجه فرمايند که ثبت نام قطعي منوط به واريز وجه حداکثر تا تاريخ 1395/12/4 خواهد بود. 


راهنماي ثبت نام در همايش

راهنماي ثبت نام در کارگاههاي آموزشي 

راهنماي بهره مندي دانشجويان از تخفيف شرکت در کارگاههاي آموزشي

راهنماي ثبت نام محل اسکان

راهنماي سفارش غذا (ويژه روز برگزاري کارگاههاي آموزشي)