دست اندرکاران برگزاری همایش

 شوراي سياست گذاري همايش متشکل ازهسته پژوهشي قرآن و علوم زيستي :

دکتر محمد رباني
(گروه زيست شناسي)

دکتر سيد جمال مشتاقيان
(گروه زيست شناسي)

دکتر ابوالقاسم اسماعيلي
(گروه زيست شناسي)

دکتر صادق وليان بروجني
(گروه زيست شناسي)

دکتر عبدالغني ايرواني زاده
(گروه زبان عربي)

دبيرعلمي،دکترمحمدرضاستوده نيا
(گروه قرآن و علوم حدیث)

دبيراجرايي،دکترمجيدمرادمند
(گروه زیست شناسي)

دبیرخانه همایش

آدرس: دانشگاه اصفهان
ساختمان مرکزي دانشگاه
،مرکز فرآورده هاي طبيعي و زيستي دارويي


شماره تماس 
: 
37932397-031
09902840451
ساعت 16-9

 

با ما همراه باشید
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخباربرنامه ارائه پوستر

برنامه ارائه پوستر دومين همايش ملي قرآن و علوم زيستي با محوريت غذاي سالم، دوشنبه 9/12/1395- دانشکده ادبيات.....

ادامه مطلب1395/12/07

اعلان برنامه هاي روز همايش

ضمن عرض تشکر از تمامي عزيزاني که به هر نحو در تهيه مقدمات برگزاري و پربار نمودن محتواي اين دوره از همايش مشارکت نموده اند ،بدينوسيله برنامه مشروح روز برگزاري همايش را به اطلاع مي رساند:...


ادامه مطلب1395/12/03

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر