صفحه اصلی > بازخورد خبری همایش
.: بازخورد خبری همایش

 برای دریافت پوشش خبری «وب سایت خبری uinews» از برگزاری شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت پوشش خبری «روزنامه دنیای اقتصاد» از برگزاری شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت پوشش خبری «روزنامه اصفهان زیبا» از برگزاری شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران اینجا کلیک نمایید. 


برای دریافت پوشش خبری «خبرگذاری صدا و سیما» از برگزاری شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران اینجا کلیک نمایید.